PIPP – Księżyc – Obróbka materiału filmowego

Obsługa programu PIPP jest względnie prosta. Zaleca się aby postępować według zasady – od lewej do prawej, przechodząc kolejno przez wszystkie zakładki programu, zaczynając od zakładki Source Files i kończąc na zakładce Do Processing. Przejdziemy kolejno po zakładkach obrabiając Księżyc na przykładowym materiale, który zebrałem z mojego teleskopu. Skupię się wyłącznie na tych opcjach, z których muszę skorzystać. Nie jest moim celem opisywać każdej dostępnej opcji, od tego jest manual dostępny na stornie programu.

czytaj dalej

Instalacja Planetary Imaging PreProcessor w systemie Linux (K)Ubuntu 18.04 LTS

Program PIPP został napisany natywnie dla systemów Windows. Mimo tego jest możliwość zainstalowania go na systemach Linux. Z pomocą przychodzi tutaj program Wine, który emuluje środowisko systemu Windows. Na stronie projektu jest opis, w jaki sposób można przeprowadzić instalację i uruchomić program PIPP z wykorzystaniem Wine.

Osobiście przeprowadziłem instalację w inny sposób, niż jest to opisane na stronie programu. Skorzystałem z nakładki PlayOnLinux, która jest zdecydowanie lepszym i prostszym rozwiązaniem obsługi Wine, dodatkowo pozwala w wygodny sposób zarządzać środowiskiem programu Wine oraz obsługiwanych przez niego programów, napisanych dla systemów Windows.

czytaj dalej