PIPP – Księżyc – Obróbka materiału filmowego

Obsługa programu PIPP jest względnie prosta. Zaleca się aby postępować według zasady – od lewej do prawej, przechodząc kolejno przez wszystkie zakładki programu, zaczynając od zakładki Source Files i kończąc na zakładce Do Processing. Przejdziemy kolejno po zakładkach obrabiając Księżyc na przykładowym materiale, który zebrałem z mojego teleskopu. Skupię się wyłącznie na tych opcjach, z których muszę skorzystać. Nie jest moim celem opisywać każdej dostępnej opcji, od tego jest manual dostępny na stornie programu.

czytaj dalej